Vẽ lá số mới   Trang chính   Bầu trời bây giờ   Tìm giờ sinh bằng giờ Mặt Trời mọc

Bầu trời trong lúc này ...
Thái Dương Đồ (Solar Chart)

current skyHành tinh    Vị trí Hoàng Đạo
Mặt Trời  Nhân Mã 12°41'07"
Mặt Trăng  Cự Giải 28°09'15"
Thủy Tinh  Nhân Mã 04°00'13"
Kim Tinh  Bọ Cạp 15°55'23"
Hỏa Tinh  Dương Cưu 17°48'19"
Mộc Tinh  Ngư Dương 26°49'09"
Thổ Tinh  Ngư Dương 28°43'09"
Thiên Vương Tinh  Kim Ngưu 07°24'26" R
Hải Vương Tinh  Song Ngư 18°10'16"
Diêm Vương Tinh  Ngư Dương 23°21'25"
Chiron  Dương Cưu 05°00'09" R
Lilith  Kim Ngưu 04°54'32"
Long Thủ / La Hầu / Moon Node (Thật / True)  Song Tử 19°55'14"
  (R) = nghịch hành

Hành tinh A Góc chiếu Hành tinh B Sai số
 
 
Mặt Trăngđối góc 180° vớiMộc Tinh1.33
Mặt Trăngđối góc 180° vớiThổ Tinh0.56
 
Thủy Tinhtam hợp 120° vớiChiron1.00
Thủy Tinhngũ chiếu 150° vớiLilith0.91
 
Kim Tinhngũ chiếu 150° vớiHỏa Tinh1.88
Kim Tinhtam hợp 120° vớiHải Vương Tinh2.25
 
Hỏa Tinhngũ chiếu 150° vớiKim Tinh1.88
Hỏa Tinhlục hợp 60° vớiLong Thủ2.12
 
Mộc Tinhđối góc 180° vớiMặt Trăng1.33
Mộc Tinhtrùng tụ 0° vớiThổ Tinh1.90
 
Thổ Tinhđối góc 180° vớiMặt Trăng0.56
Thổ Tinhtrùng tụ 0° vớiMộc Tinh1.90
 
Thiên Vương Tinhtrùng tụ 0° vớiLilith2.50
 
Hải Vương Tinhtam hợp 120° vớiKim Tinh2.25
Hải Vương Tinhvuông góc 90° vớiLong Thủ1.75
 
 
Chirontam hợp 120° vớiThủy Tinh1.00
 
Lilithngũ chiếu 150° vớiThủy Tinh0.91
Lilithtrùng tụ 0° vớiThiên Vương Tinh2.50
 
Long Thủlục hợp 60° vớiHỏa Tinh2.12
Long Thủvuông góc 90° vớiHải Vương Tinh1.75