Vẽ lá số mới   Trang chính   Bầu trời bây giờ   Tìm giờ sinh bằng giờ Mặt Trời mọc

Bầu trời trong lúc này ...
Thái Dương Đồ (Solar Chart)

current skyHành tinh    Vị trí Hoàng Đạo
Mặt Trời  Kim Ngưu 28°16'25"
Mặt Trăng  Sư Tử 18°53'21"
Thủy Tinh  Song Tử 20°04'25"
Kim Tinh  Song Tử 12°12'36"
Hỏa Tinh  Cự Giải 15°33'04"
Mộc Tinh  Song Ngư 00°31'58"
Thổ Tinh  Bảo Bình 13°30'06"
Thiên Vương Tinh  Kim Ngưu 11°43'10"
Hải Vương Tinh  Song Ngư 22°49'07"
Diêm Vương Tinh  Ngư Dương 26°42'10" R
Chiron  Dương Cưu 11°34'38"
Lilith  Kim Ngưu 23°18'50"
Long Thủ / La Hầu / Moon Node (Thật / True)  Song Tử 10°47'46"
  (R) = nghịch hành

Hành tinh A Góc chiếu Hành tinh B Sai số
 
Mặt Trờivuông góc 90° vớiMộc Tinh2.26
Mặt Trờitam hợp 120° vớiDiêm Vương Tinh1.57
 
Mặt Trănglục hợp 60° vớiThủy Tinh1.18
 
Thủy Tinhlục hợp 60° vớiMặt Trăng1.18
Thủy Tinhvuông góc 90° vớiHải Vương Tinh2.75
 
Kim Tinhtam hợp 120° vớiThổ Tinh1.29
Kim Tinhlục hợp 60° vớiChiron0.63
Kim Tinhtrùng tụ 0° vớiLong Thủ1.41
 
Hỏa Tinhngũ chiếu 150° vớiThổ Tinh2.05
 
Mộc Tinhvuông góc 90° vớiMặt Trời2.26
 
Thổ Tinhtam hợp 120° vớiKim Tinh1.29
Thổ Tinhngũ chiếu 150° vớiHỏa Tinh2.05
Thổ Tinhvuông góc 90° vớiThiên Vương Tinh1.78
Thổ Tinhlục hợp 60° vớiChiron1.92
Thổ Tinhtam hợp 120° vớiLong Thủ2.71
 
Thiên Vương Tinhvuông góc 90° vớiThổ Tinh1.78
 
Hải Vương Tinhvuông góc 90° vớiThủy Tinh2.75
Hải Vương Tinhlục hợp 60° vớiLilith0.50
 
Diêm Vương Tinhtam hợp 120° vớiMặt Trời1.57
 
Chironlục hợp 60° vớiKim Tinh0.63
Chironlục hợp 60° vớiThổ Tinh1.92
Chironlục hợp 60° vớiLong Thủ0.78
 
Lilithlục hợp 60° vớiHải Vương Tinh0.50
 
Long Thủtrùng tụ 0° vớiKim Tinh1.41
Long Thủtam hợp 120° vớiThổ Tinh2.71
Long Thủlục hợp 60° vớiChiron0.78