Vẽ lá số mới   Trang chính   Bầu trời bây giờ   Tìm giờ sinh bằng giờ Mặt Trời mọc

Bầu trời trong lúc này ...
Thái Dương Đồ (Solar Chart)

current skyHành tinh    Vị trí Hoàng Đạo
Mặt Trời  Nhân Mã 14°15'39"
Mặt Trăng  Dương Cưu 10°29'15"
Thủy Tinh  Bọ Cạp 26°10'22"
Kim Tinh  Ngư Dương 13°13'59"
Hỏa Tinh  Bọ Cạp 11°28'60"
Mộc Tinh  Ngư Dương 00°52'52"
Thổ Tinh  Ngư Dương 18°33'60"
Thiên Vương Tinh  Kim Ngưu 03°10'06" R
Hải Vương Tinh  Song Ngư 15°57'01"
Diêm Vương Tinh  Ngư Dương 21°36'19"
Chiron  Dương Cưu 01°27'11" R
Lilith  Song Ngư 24°13'03"
Long Thủ / La Hầu / Moon Node (Thật / True)  Cự Giải 08°41'04" R
  (R) = nghịch hành

Hành tinh A Góc chiếu Hành tinh B Sai số
 
Mặt Trờivuông góc 90° vớiHải Vương Tinh1.69
 
Mặt Trăngvuông góc 90° vớiKim Tinh2.75
Mặt Trăngngũ chiếu 150° vớiHỏa Tinh1.00
Mặt Trăngvuông góc 90° vớiLong Thủ1.80
 
Thủy Tinhtam hợp 120° vớiLilith1.96
 
Kim Tinhvuông góc 90° vớiMặt Trăng2.75
Kim Tinhlục hợp 60° vớiHỏa Tinh1.75
Kim Tinhlục hợp 60° vớiHải Vương Tinh2.72
 
Hỏa Tinhngũ chiếu 150° vớiMặt Trăng1.00
Hỏa Tinhlục hợp 60° vớiKim Tinh1.75
Hỏa Tinhtam hợp 120° vớiLong Thủ2.80
 
Mộc Tinhtam hợp 120° vớiThiên Vương Tinh2.29
Mộc Tinhvuông góc 90° vớiChiron0.57
 
Thổ Tinhlục hợp 60° vớiHải Vương Tinh2.62
 
Thiên Vương Tinhtam hợp 120° vớiMộc Tinh2.29
 
Hải Vương Tinhvuông góc 90° vớiMặt Trời1.69
Hải Vương Tinhlục hợp 60° vớiKim Tinh2.72
Hải Vương Tinhlục hợp 60° vớiThổ Tinh2.62
 
Diêm Vương Tinhlục hợp 60° vớiLilith2.61
 
Chironvuông góc 90° vớiMộc Tinh0.57
 
Lilithtam hợp 120° vớiThủy Tinh1.96
Lilithlục hợp 60° vớiDiêm Vương Tinh2.61
 
Long Thủvuông góc 90° vớiMặt Trăng1.80
Long Thủtam hợp 120° vớiHỏa Tinh2.80